Deel/print deze pagina:

OBS De Zuidwester

OBS De Zuidwester in Heiloo west is een openbare school. Dit houdt in dat elk kind ongeacht zijn/ haar achtergrond welkom is op onze school. Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden waar zij zich  optimaal kunnen ontwikkelen. Als u  de Zuidwester binnenloopt ervaart u meteen het open karakter van onze school.

Door samen te leren en te spelen, kunnen de kinderen ook leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. Structuur, creativiteit en beweging zijn begrippen die een grote rol in ons onderwijs spelen. 
Tijdens de ontwikkeling van kleuter tot aanstaand brugklasser proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. 

Leren wordt gezien als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit, met het doel steeds zelfstandiger te worden. Dit gebeurt in de onderbouw aanvankelijk spelenderwijs en geleidelijk verschuift het accent naar zelfstandig werken en gericht leren. De kinderen doorlopen de groepen volgens het jaargroepensysteem. Daarbij worden vanuit een veilige en vertrouwde achtergrond vaardigheden aangeleerd op sociaal, cognitief, motorisch, emotioneel en creatief gebied.