Deel/print deze pagina:

Historische Vereniging Heiloo

De vereniging is opgericht op 9 oktober 1974
Verenigingsgebouw: Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30 Heiloo.

 

De Historische Vereniging Oud Heiloo stelt zich ten doel de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van Heiloo te ontwikkelen en te stimuleren.

De vereniging tracht deze doelen onder andere te bereiken door:-
het uitgeven van de periodiek “Heylooer Cronyck” die twee maal per jaar verschijnt;
het organiseren van permanente en wisselende exposities in de oudheidskamer (verenigingslocatie), die elke zaterdag en dinsdagavond te bezoeken zijn;
het publiceren van catalogi en brochures gerelateerd aan de exposities;
het jaarlijks beschikbaar stellen van een historische prent aan de leden van de vereniging;
het organiseren van lezingen en excursies;
het archiveren van op Heiloo betrekking hebbende publicaties, foto’s, films e.d. die in het openbaar verschijnen of ter beschikking worden gesteld;
het samenwerken met instellingen en organisaties die een overeenkomstige doelstelling hanteren.