Deel/print deze pagina:

Bibliotheek Heiloo

Bibliotheek Heiloo is een centrum van informatie en cultuur in de breedste zin van het woord.

De Bibliotheek Heiloo wil een centrum zijn van informatie en cultuur, dat zorgt voor uitwisseling van kennis en informatie die nodig zijn voor deelname aan de veranderende samenleving, en voor persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners van haar werkgebied. Ook wil de bibliotheek een centrum zijn voor ontmoeting en ontspanning.
Haar taken liggen op het gebied van informatie, educatie en lezen bevorderen en stimuleren.

Uitlenen van boeken, tijdschriften en andere media, informatie verstrekken en leesbevordering.
Stimuleren van mediawijsheid door voorlichting workshops e.d., grote fysieke en digitale collectie en daarnaast toegang tot de collectie van heel Nederland, plaats voor ontmoeting en debat (krantentafel e.d.), verspreiding en toegankelijk maken van cultuur, speciale aandacht voor kinderen met een leeshandicap.