Deel/print deze pagina:

Stichting Monument Witte Kerk Heiloo

De Stichting Monument Wiite Kerk Heiloo, voert het beheer over de Witte Kerk en is verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie.

De Stichting heeft als doel het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van het onderhoud van de Witte Kerk en de inventaris daarvan en het verbreden van de gebruiksmogelijheden van de Witte Kerk. De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Het verwerven van fondsen voor het noodzakelijke onderhoud. De verhuur van de Witte Kerk aan culturele en kunst instellingen in de breedste zin van het woord alsmede voor burgerlijke huwelijken. De verhuur van de Witte Kerk aan organisaties voor evenementen.