•       
  Bij het project Schoolwijs ondersteunt een vrijwilliger een gezin van buitenlandse afkomst met kinderen op de basisschool bij allerhande zaken die in en rondom school spelen. Aan de ene kant help je... LEES VERDER
 •     
  Als overblijfhulp houd je toezicht op het schoolplein, het grote plein of het kleuterplein.  De overblijfhulp staat altijd samen buiten met een of meerdere leerkrachten en assisteert waar... LEES VERDER
 •  
  Voor het  schooljaar 2021/2022 zijn we op zoek naar nieuwe coaches in Alkmaar en directe omgeving. Coach4You Voor alle leerlingen is de overgang van basisschool naar voortgezet... LEES VERDER
 •   
  Bij de realisering van ons gezondheidsproject, het opzetten van een Hospice, en een onderwijsproject, het bouwen van een school in één van de armste wijken van Chipata, kunnen wij ondersteuning... LEES VERDER
 •      
  Het bestuur werkt als een collegiaal team. Bestuursleden hebben ook aparte verantwoordelijkheden of taken. Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een... LEES VERDER
 •    
  Een rondleider is - op toerbeurt - aanwezig wanneer het museum geopend is. Hoofdelementen van de taak zijn dan: Optreden als gastheer / gastvrouw voor de ontvangst van bezoekers van het... LEES VERDER
 •  
  Schoolklassen rondleiden en informatie geven over archeologie en met name over de vondsten uit Heiloo. In het museum - gevestigd Willibrordusgebouw Kennemerstraatweg 464. Tevens doe-... LEES VERDER