•  
  Bij de Muziek- en Dansschool Heiloo hebben in haar 60-jarig bestaan duizenden cursisten een instrument leren bespelen, gedanst en musicallessen gevolgd. Het betreft een compacte organisatie met 27... LEES VERDER
 •   
  Bij de Abdij van Egmond wordt al vanaf de jaren 50 kaarsen gemaakt. Dat wordt nog steeds op dezelfde wijze gedaan en wij zoeken iemand die het leuk vindt om op ambachtelijk wijze hier mee bezig te... LEES VERDER
 •   
  Je onderhoud en repareert de toverlantaarnplaten van de collectie. Je hebt hiervoor overleg met eigenaar en de conservator van het museum.
 •  
  Je onderhoud en herstelt de toverlantaarns van onze collectie. Hiervoor gebruik je oude onderdelen van toverlantaarns of je maakt de onderdelen zelf. Je hebt hiervoor overleg met eigenaar van de... LEES VERDER
 •    
  Het ontsluiten van de collectie. Je zorgt ervoor dat de collectie van voorwerpen in goede staat verkeert. Je speelt een belangrijke rol in het bedenken thema’s voor exposities en... LEES VERDER
 •   
    De rondleider is op afroep aanwezig voor het begeleiden van groepen. De taken zijn: Schoolklassen rondleiden en informatie geven over de geschiedenis en het gebruik van... LEES VERDER
 •    
  Je organiseert en bereidt bestuursvergaderingen voor, maakt verslag van de vergadering en stelt het jaarverslag op. Je voert besluiten uit en ziet toe op nakoming van afspraken. Je voert de... LEES VERDER
 •        
  Marketing PR / Productie Het dansgezelschap Groundbreakers te Diemen maakt dans, grote en kleine zaalvoorstellingen, kleine school projecten. Er is altijd vanzelfsprekend contact tussen het... LEES VERDER
 •    
  Een rondleider is - op toerbeurt - aanwezig wanneer het museum geopend is. Optreden als gastheer / gastvrouw voor de ontvangst van bezoekers van het museum. Toezicht houden op de collectie... LEES VERDER

Pagina's