•  
  Door bezuiniging van de gemeente worden wij geacht een deel van de groenvoorziening bij te houden, wat inhoudt de beplanting op de heuvel naar de kantine vrij houden van onkruid en soms wat... LEES VERDER
 •  
  Uw taak omvat het schoonmaken, nakijken en weer voor gebruik gereed maken van ingezameld elektrisch gereedschap, zodat dit verzonden kan worden naar ontwikkelingsprojecten en daar een tweede... LEES VERDER
 •  
  U houdt zich bezig met het schoonmaken, nakijken en weer voor gebruik gereed maken van allerlei soorten (met name hand-) gereedschap, zodat dit verzonden kan worden naar ontwikkelingsprojecten en... LEES VERDER
 •  
  De PR-vrijwilliger legt contacten met de media en bedrijven om Stichting Gered Gereedschap Kennemerland onder de aandacht te brengen, om gereedschap in te zamelen en om de naamsbekendheid van de... LEES VERDER
 •  
  Je verzorgt de tuin rondom kerk en pastorie samen met de andere vrijwilligers. Dit houdt o.a. in gras maaien, onkruid wieden en eenvoudig snoeiwerk. Tuingereedschap is aanwezig.
 •  
  Je zorgt voor de schoonmaak van kerk en pastorie, inclusief de sanitaire voorzieningen.
 •  
  Als koorlid biedt u muziekale ondersteuning van Liturgievieringen. U repeteert regelmatig met het koor en verzorgt met het koor eens in de maand de zang bij een viering op zaterdagavond in... LEES VERDER
 •  
  Als koorlid biedt u muzikale ondersteuning van Liturgievieringen. Hiervoor wordt wekelijks gerepeteerd en 3 tot 4 maal per maand wordt de liturgieviering muzikaal ondersteund.
 •  
  U helpt met het bloemschikken en de verzorging van bloemstukken in de kerk. Eens in de drie maanden verzorgt u met uw groep, bestaande uit 3 à 4 personen, gedurende twee weken de bloemen in de... LEES VERDER

Pagina's