VACATURE 3156
Deel/print deze vacature:
Wilt u een bijdrage leveren aan de Muziek- en Dansschool Heiloo? Bent u maatschappelijk betrokken en vindt u het belangrijk dat cultuureducatie voor iedereen bereikbaar is in Heiloo? Breng dan uw expertise in en denk mee in de raad van toezicht.
 
Dit ga je doen:

Bij de Muziek- en Dansschool Heiloo hebben in haar 60-jarig bestaan duizenden cursisten een instrument leren bespelen, gedanst en musicallessen gevolgd. Het betreft een compacte organisatie met 27 professionele medewerkers en enkele vrijwilligers. De cursisten waarderen de docenten met een gemiddeld rapportcijfer van 8,7. De stichting ontvangt naast inkomsten uit lesgelden structureel subsidie van de gemeente Heiloo.

Kersverse raad van toezicht
Er is een ondernemende en slagvaardige aanpak nodig om van de Muziek- en Dansschool Heiloo een bruisende plek te maken. Recent is daarom de stichting overgestapt naar een besturingsmodel met een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. De kersverse raad van toezicht is op zoek naar nieuwe leden. Het streven is om een deskundige drie- tot vijfkoppige raad samen te stellen.

Denkt u ons te kunnen versterken en bent u bereid zo’n 5 keer per jaar te vergaderen? 

Taken van de raad van toezicht zijn:

  • Toezicht houden op beleid, doelstellingen, financiën en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
  • Klankbord voor de directeur: de leden van de raad staan de directeur-bestuurder als adviseur en klankbord terzijde.
  • Ambassadeurschap: leden van de raad van toezicht treden op als ambassadeur voor de organisatie.
  • Werkgeversrol: ook vervult de raad de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder. 

De Governance Code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Muziek- en Dansschool Heiloo.

Dit ben jij:

De samenstelling van de raad is divers met een spreiding aan deskundigheid en ervaring. Als lid bent u in staat om constructief en kritisch het beleid mede te helpen ontwikkelen en de werkwijze van de MDH te onderzoeken/bevragen. In een profielschets op onze website staat een uitgebreide omschrijving van de gevraagde competenties en wenselijke samenstelling van de raad.

Waar en wanneer:
Bij de organisatie zelf

De raad vergadert minimaal 5 keer per jaar, meestal op donderdagavond.

De bonus:

Iedereen die bij  het gebouw van de Muziek- en Dansschool binnenloopt of een voorspeelavond of evenement bijwoont, voelt de energie die uitgaat van cultuureducatie. Het vervult cursisten, ouders, medewerkers en iedereen die betrokken is bij dit mooie instituut, met trots. Ook zien we in de praktijk hoe belangrijk cultuureducatie is voor alle leeftijden! Het brengt saamhorigheid binnen een leefgemeenschap en bevordert samenwerken. Keer op keer wordt wetenschappelijk aangetoond dat cultuureducatie goed is voor de ontwikkeling van de hersenen en dat het zelfs goed is voor de gezondheid. Maar bovenal is het een plezier om mee te mogen werken en doen bij De Muziek- en Dansschool Heiloo. De Muziek- en Dansschool staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen als een verbouwing van het pand, vergroten van het speelveld in Heiloo en omgeving en verbreding van de taken. Geweldig om daar een bijdrage aan te mogen leveren door mee te denken in de raad van toezicht. 


Reageer op deze vacature