Deel/print deze pagina:

Caritas Werkgroep Heiloo

Mensen helpen die (meestal financieel) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hulp is tijdelijk, maar er op gericht dat zij weer verder kunnen. Kan o.a. bestaan uit: aanbieden voedselpakket, wasmachine, fiets, financiële ondersteuning of doorverwijzing naar professionele hulp. Ervaring is geen pré. Grote mate van integriteit. Organiseren van diverse jaarlijkse akties voor o.a. minima en voedselbank.

Hulp bieden aan mensen die in een  moeilijke (crisis)situatie verkeren en die geen (wettelijke) mogelijkheden zien/meer hebben om hun problemen zelf op te lossen. Medemens in nood weer op weg helpen, ongeacht geloof/kleur/ras/afkomst.

Kleine, vertrouwelijke, gezellige en overzichtelijke werkkring. Dankbaar sociaal werk. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen en trainingen. Eens per twee maanden avondvergadering van ca. 1,5u. Op eigen initiatief verwante bijeenkomsten bezoeken. Het opdoen van nieuwe contacten. Naast inspanning ook ontspanning.