Deel/print deze pagina:

Paddenwerkgroep Heiloo

De Paddenwerkgroep zet zich in om amfibieën in het trekseizoen veilig over te zetten. Elk jaar van februari tot eind april, ontwaken de padden uit hun winterslaap. Zij trekken van hun droge winterslaapplaats naar een sloot of poel om zich daar voort te planten. Tijdens deze trek, de paddentrek, worden duizenden dieren doodgereden, omdat verkeerswegen zomer- en winterverblijf vaak doorsnijden. Het doel is om de amfibieën veilig over te zetten.

Wij zorgen voor de bescherming van amfibieën door tijdens het trekseizoen gaas en emmers te plaatsen. Die voorzieningen weerhouden de padden ervan om zelf over te steken zodat ze door de vrijwilligers veilig naar de overkant kunnen worden gebracht. Ook waar geen voorzieningen zijn, zetten mensen padden over de weg.

In maart/april gaan wij met de vrijwilligers de padden naar veiliger plekken overbrengen