Deel/print deze pagina:

Hersenstichting

We financieren en initiëren wetenschappelijk onderzoek.
We vertalen kennis en inzichten naar begrijpelijke voorlichting en, waar mogelijk, naar praktische toepassingen.
We leggen de link tussen wetenschap en gezonde hersenen, tussen patiënten en participatie, tussen voorlichting en voorkómen.
We zamelen geld in voor onderzoek en voorlichting

Gezonde hersenen en hersenaandoeningen:
We willen weten hoe we het meeste uit onze hersenen kunnen halen, waar de bedreigingen zijn en hoe we die kunnen voorkómen.
We willen bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om hersenaandoeningen te voorkómen en genezen. 

Hersenpatiënten moeten het maximale uit zichzelf kunnen halen. We helpen hierbij door de kwaliteit van zorg te verbeteren en aandacht voor hun behoeftes te vragen.