Deel/print deze pagina:

St. Muziek- en Dansschool Heiloo

Bij de Muziek- en Dansschool Heiloo hebben in het 60-jarig bestaan duizenden cursisten een instrument leren bespelen, gedanst en musicallessen gevolgd. Het betreft een compacte organisatie met 27 professionele medewerkers (waarvan 20 in dienst en 7 zzp’ers) en enkele vrijwilligers. De cursisten waarderen de docenten met een gemiddeld rapportcijfer van 8,7. De stichting ontvangt naast inkomsten uit lesgelden structureel subsidie van de gemeente Heiloo.

De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van kunsteducatie en -participatie in de gemeente Heiloo in het bijzonder en omliggende gemeenten in het algemeen;
  • het in standhouden van een centrum voor kunsteducatie en –participatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het ontwikkelen en in stand houden van een openbaar centrum voor kunstparticipatie en -educatie, gericht op toegankelijkheid voor alle gebruikers door professioneel personeel;
  • het verzorgen van professionele muziek-, musical- en danseducatie;
  • het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij gezamenlijk muziek-en dansuitingen worden ontwikkeld, uitgevoerd en/of vastgelegd;
  • het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarin kwetsbare doelgroepen deelnemen aan muziek-en dansparticipatie en educatie;-het ontwikkelen en aanbieden van diensten voor (basis)scholen;
  • het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties die behulpzaam kunnen zijn bij het uitbreiden en intensiveren van de dienstverlening;
  • voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.