Deel/print deze pagina:

Stichting Alexander

Stichting Alexander is een landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek.

Samen met kinderen, jongeren (en hun ouders), professionals en bestuurders realiseren we zinvolle en duurzame invloed van jeugd op onderzoek, beleid en praktijk.

  • goed te luisteren
  • iedere partner respectvol te bejegen
  • projecten en processen zo te structureren en uit te voeren dat ze impactvol zijn
  • onze kennis te delen en over te dragen
  • maatwerk te leveren
  • actief deel te nemen in relevante netwerken
  • in opdracht te werken, maar ook eigen initiatieven te ontplooien
  • en door samen te werken met andere organisaties

Al 25 jaar werken we aan deze ambitie, in alle sectoren, in het hele land. We zijn hierin succesvol door de combinatie van wat we doen met de wijze waarop we werken aan de resultaten.

Stichting Alexander is in 1993 opgericht en heeft een ideële doelstelling zonder winstoogmerk. Alle verworven middelen komen weer ten diensten van de jeugd zelf.